•   Niedziela, 28 maja 2023
Różne

Rodzaje układów sterowania obrabiarek CNC

Maszyny CNC doskonale radzą sobie z najbardziej skomplikowanymi procesami obróbczymi. Stanie się tak jednak tylko wówczas, gdy człowiek wskaże im konkretne zadanie, odpowiednio je programując. Biorąc pod uwagę sposób realizacji ruchów posuwowych poszczególnych osi obrabiarki, wyróżnia się trzy rodzaje sterowania:

-sterowanie punktowe – podstawę w tym wypadku stanowi pozycjonowanie narzędzia w określonym położeniu w odniesieniu do przedmiotu. Jednocześnie nie ma tu znaczenia tor, po jakim porusza się narzędzie. Nie jest także ważne to, jaką prędkość rozwija narzędzie, poruszając się od jednego do drugiego punktu. Z uwagi na chęć skrócenia czasu operacji oraz łatwość przewidywania bezkolizyjności przemieszczenia narzędzia zaleca się, aby ruch wykonywany był z maksymalną prędkością oraz po linii prostej;

-sterowanie odcinkowe – w tym wypadku narzędzie przemieszcza się po określonym torze. Ma również określoną prędkość. Odcinki toru muszą przebiegać równolegle do osi układu współrzędnych w określonej płaszczyźnie. To właśnie dlatego kontury przedmiotu, który jest obrabiany mogą być równoległe do osi sterowanych. Sterowanie odcinkowe stosuje się w operacjach takich, jak: -planowanie i toczenie wzdłużnego w obróbce wałków wielostopniowych; -frezowanie zarysów prostokątnych i frezowanie płasko – równoległe głowicami frezowymi, a także frezowanie odsadzeń/wybrań przelotowych frezami walcowo – czołowymi;

-sterowanie kształtowe (ciągłe) – w tym wypadku realizowany jest dowolny ruch, podczas wykonywania pełnego zakresu bryły 3D. Tu wyróżnia się: -sterowanie kształtowe 2D; -sterowanie kształtowe 21/2D; -sterowanie kształtowe 3D. BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU STEROWANIA CNC Program obróbki, który zapisany jest na nośniku w postaci symbolicznej wprowadzany jest do sterowania numerycznego przy użyciu tak zwanego czytnika. Następnie w czytniku program przekształcany jest z postaci alfanumerycznej na ciąg impulsów o charakterze elektrycznym.

Wyróżnia się czytniki:

-blokowe

-szeregowe

W czytnikach blokowych informacje wczytywane są blokami. W bloku zawarte są informacje potrzebne do wykonania czynności czy zabiegu. Zaraz po wczytaniu sterowanie numeryczne może zacząć wykonywać czynność, która została zaprogramowana. W czytnikach szeregowych informacje wczytywane są wiersz po wierszu. Aby wczytany mógł zostać cały blok, niezbędne jest przechowywanie w pamięci wczytanych wierszy. Wiersze zapamiętywane są przez pamięć pośrednią. Potem dekoder dekoduje informacje, które zawarte są w programie. To sygnał emitowany przez dekoder służy do sterowania konkretnymi czynnościami.

Zobacz również