•   Poniedziałek, 27 maja 2024
Różne

Obróbka CNC.

Sterowanie CNC w produkcji seryjnej i zadaniowej, wykorzystywane w obróbce mechanicznej, stała się mocno upowszechniona w produkcji niskiego typu, takich jak na przykład produkcja jednostkowa i małoseryjna. CNC, to skrót z angielskiego Computer Numerical Control, czyli inaczej komputerowy system sterowania, w jaki są wyposażone współcześnie wszystkie maszyny technologiczne i obrabiarki. Ciężko dziś spotkać sprzęt bez wbudowanego systemu CNC, natomiast kilkanaście lat temu zastępowały go układy sterowania elektronicznego Numerical Control, w skrócie nazywane NC. Różnica pomiędzy tymi dwoma systemami polega na tym, że w CNC wykorzystuje się komputer jako główna jednostkę sterującą w każdej nowoczesnej maszynie. System CNC zapisuje cały proces przebiegu technologii obróbki w danej maszynie lub obrabiarce, przy pomocy numerycznego programu sterującego. Jest to po prostu zapisanie programu w postaci znaków numerycznych, czyli zwykłych liczb tworzących specjalny szereg programujący cały przebieg pracy.

Maszyny i urządzenia, które mają wbudowany system CNC różnią się sporo od tradycyjnych urządzeń sterowanych ręcznie lub poprzez operatora maszyny. W tym przypadku budowa urządzenia, jego praca, kinematyka jest dużo prostsza, a liczba przekładni mocno zredukowana lub też całkowicie zlikwidowana. Nie widać tu żadnych korbek, dźwigni ręcznych lub pokręteł. Wszystko sterowane jest elektronicznie, a przy każdej osi napędu mamy wbudowany osobny układ elektroniczny, który niekiedy jest wspomagany układem hydraulicznym, jeśli mamy do czynienia z ciężkimi maszynami i sprzętem wymagającym specjalnego wsparcia. Współczesne układy CNC sa już bardzo precyzyjnie dopracowane i przygotowane, jednak droga do takiego etapu była żmudna i dosyć długa. Pierwsze systemy sprawiały wiele kłopotów z obsługą i funkcjonalnością. Wiele zawodziło swoją pracą i sprawiało masę uciążliwych przeszkód w codziennym użytkowaniu, szczególnie w produkcji seryjnej. Prawie niemożliwe było wykorzystanie ich w produkcji jednostkowej.

Dziś, dzięki wykorzystaniu układów komputerowych na najwyższym poziomie i zaawansowanych technologicznie, można je wbudować w maszyny i wykorzystywać w produkcji bez większych trudności, choć niekiedy bywa to czasochłonne. Szczególnie wprowadzenie nowej technologii przy produkcji niskiego typu jest żmudne i wymaga sporo wysiłku. Maszynę można przezbroić automatycznie, a opracowanie i wprowadzenie odpowiedniej technologii można prowadzić ze stanowiska operatora, wykorzystując tzw. programowanie warsztatowe. Takie procesy pozwalają na wprowadzenie systemu CNC do produkcji zadaniowej i jednostkowej, na co jest dziś spore zapotrzebowanie.

Zobacz również