•   Niedziela, 23 czerwca 2024
Różne

Obróbka na sucho

Główne zadanie stosowanej w procesie obróbkowym cieczy chłodząco smarującej jest zmniejszenie tarcia przez to również zmniejszenie ilości powstającego ciepła. W konsekwencji stosowania CCS zmniejszać się również będzie zużycie narzędzi, a jakość obrabianej powierzchni może ulegać polepszeniu. Ciecz ta będzie wchłaniać ciepło ze strefy skrawania i pełni rolę transportu wiórów oraz chroni przedmioty i narzędzia urządzenia przed korozją. W praktyce przemysłowej mamy obecnie różne pomysły na skuteczne chłodzenie. Tak naprawdę ciągle szuka się takich rozwiązań, które zawsze będą się dobrze sprawdzać.

Obróbka na sucho będzie podwyższać temperaturę procesu i dlatego następować może intensyfikacja procesów tarcia oraz adhezji. Aby ograniczyć powierzchnię styku ostrza z wiórem i zmniejszyć ilość przenikanego ciepła na powierzchni natarcia płytek ostrzowych wykonywane są niewielkie rowki. Tak użebrowana powierzchnia w połączeniu z dużymi kątami przyłożenia oraz natarcia będzie nam dawała możliwość osiągnięcia zadowalających efektów. Jeśli czystej obróbki na sucho nie możemy z jakiegoś powodu wykonywać alternatywnym rozwiązaniem będzie obróbka przy minimalizowanym chłodzeniu oraz smarowaniu. To ona polega będzie na doprowadzeniu w określonym czasie odpowiedniej ilości czynnika smarującego. Istotną cechą MCS będzie również to, że podczas zastosowania narzędzia przedmioty i wióry są suche. Czynnik chłodząco smarujący jest dostarczony do miejsca skrawania najczęściej z użyciem strumienia sprężonego powietrza. Małe ilości oleju będą wystarczać, by redukować tarcie i dzięki temu nie będzie nalepów z wióra przy materiałach adhezyjnych. Pokazano, że podczas obróbki na mokro ponad 70% powstającego ciepłą jest odprowadzona przez wióry. Można będzie przyjąć, że również podobny rozkład ciepła występować będzie w czasie obróbki na sucho stali. Z powodu braku cieczy chłodzącej i tego, że temperatura w wiórze rośnie mamy poważny problem. Może to powodować konieczność zastosowania specjalnej wkładki skrawającej z węglików, które są spiekane i bardziej odporne na działanie podwyższonej temperatury.

Do obróbki na sucho stosowane mogą być różnorakie materiały narzędziowe. Miedzy innymi wprowadza się spiekaną stal szybkotnącą, regularny azotek boru, polikrystaliczny diament, węgliki spiekane. Często na ostrza skrawające będzie się również nanosić dodatkowe powłoki ochronne, które mają specjalne powłoki. Zaliczyć można tutaj rozwiązania, które będą zmniejszać tarcie na powierzchni, zapobieganie przywarciom materiału, odprowadzenie wiórów lepsze, powstawanie naprężenia ściskającego zamiast naprężającego co będzie w stanie ochronić przed poważnymi problemami jakie mogą wystąpić, gdy nie uda się zadbać o te elementy.

Zobacz również