Obrabiarka CNC

Obróbka na sucho

Główne zadanie stosowanej w procesie obróbkowym cieczy chłodząco smarującej jest...

Obróbka CNC.

Sterowanie CNC w produkcji seryjnej i zadaniowej, wykorzystywane w obróbce mechanicznej, stała się mocno upowszechniona w produkcji niskiego typu, takich jak na przykład produkcja jednostkowa i małoseryjna. CNC, to skrót z angielskiego...

Znaczenie skrótu CNC

Computerized Numerical Control, CNC (pol. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych) Jest to układ sterowania numerycznego, który ma mikrokomputer i można go odpowiednio do potrzeb programować. Termin ten jest najczęściej używany w...